Ellen Laboranovits              Handy:  +49 (0) 173 693 40 08              EMail: e.laboranovits@t-online.de           Skype: ellen.laboranovits

Hledáme a zprostředkujeme ze všech oborů (m/f/d):

 • Lékaři
 • Specialisté
 • Vyšší lékaři
 • Hlavní lékaři
 • Čestní lékaři


 • Jsme otevřeni spekulativním aplikacím ve všech oblastech
  (m/f/d).

  Jako profesionální partner pro praxi a kliniky
  můžeme rychle a spolehlivě poskytnout kvalifikovaný zdravotnický personál všem typům personálu.

  Při výběru vždy věnujeme pozornost kompletní dokumentaci a získávání referencí.


  Podmínky:

  Jazyková úroveň B2
  Medicína C1
  Německé schválení
  Máte tyto předpoklady nebo se je chystáte přijmout, pak jste naším uchazečem
  (m/f/ d).

  Zprostředkujeme také:
  Procvičujte převzetí, zdravotně-technický personál a zdravotní sestry (m/f/d) v Německu, do a ze Švýcarska, Lichtenštejnska a Dubaje.

  Zní to pro vás zajímavě? V těchto zemích platí jiné požadavky. Pro uchazeče (m/f/d), kteří chtějí pracovat v Německu a splnit požadavky, je naše služba zdarma!

Ochrana dat


I. Ochrana dat v kostce

Obecné informace
Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte náš web. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.
Sběr dat na našem webu
Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?
Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jejich kontaktní údaje najdete v otisku této webové stránky.
Jak shromažďujeme vaše údaje?
Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. To může např. být údaji, které zadáte do kontaktního formuláře.
Další údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi systémy IT, když navštívíte web. Jedná se hlavně o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

Na co vaše data používáme?
Některá data jsou shromažďována, aby byla zajištěna bezchybnost webových stránek. K analýze vašeho uživatelského chování lze použít další data.

Jaká máte práva ohledně svých údajů?
Máte právo kdykoli bezplatně dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

II. Obecné informace a povinné informace

Ochrana údajů
Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom zdůraznili, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu
Odpovědným orgánem pro zpracování údajů na tomto webu je:

MEDIKUS-GLOBAL
Zastoupená Ellen Laboranovits, Ahornstrasse 30, D-97944 Boxberg


Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů
Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo na odvolání k příslušnému orgánu dozoru
V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů federálního státu, ve kterém má naše společnost sídlo.

Právo na přenositelnost dat
Máte právo na automatické předání údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

Informace, blokování, mazání
V rámci příslušných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a je-li to nutné, právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na výše uvedené adrese.


III. Sběr dat na našem webu

Soubory cookie
Některé z webových stránek používají takzvané cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy ve vašem prohlížeči.
Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „relační cookies“. Po vaší návštěvě jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud deaktivujete cookies, může být funkčnost tohoto webu omezena.
Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které požadujete, se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR uloženo. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu vašeho chování při procházení), bude s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů zacházeno samostatně.

Server-Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt.

Dies sind:

 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • URL referrer
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa
 • Počítadlo návštěvníků

 • Programy
  Na našich webových stránkách se používají malé programy (Javascript), které umožňují efekty webových stránek, jako jsou posuvníky, obrázkové galerie a anonymní počítadla návštěvníků. Tyto skripty se používají pouze ke zlepšení grafiky a obsahu našich webových stránek a neprovádějí žádné škodlivé akce. Po ukončení návštěvy webu se automaticky zahodí (smažou).
  Kombinace osobních údajů s jinými zdroji dat se neprovádí.
  Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který je odpovědný za zpracování údajů Je povoleno plnění smlouvy nebo předsmluvní opatření.

  Obrázky a texty
  V zásadě používáme pouze volně použitelné obrázky na našich webových stránkách nebo pro lidi s jejich souhlasem. Autorská práva jsou dodržována u textů.

  Kontaktní formulář
  Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování žádosti a pro případ následných dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme.
  Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje nám neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů prováděných před zrušením zůstává zrušením nedotčena.
  Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, s námi zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo účel uložení dat již nebude platit (např. Po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

  Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)
  Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, pouze pokud jsou nezbytné pro vytvoření, návrh obsahu nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). To se děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání našich webových stránek (údaje o používání), pouze pokud je to nezbytné k tomu, abychom uživateli umožnili využívat službu nebo fakturovat.
  Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.